Kök Hücre Tedavisiyle Saç Ekimi

Kök Hücre Nedir?kök hücre tedavisiyle saç ekimi

İnsan vücudunda canlılığı devam ettiren çok sayıda hücre bulunur. Kök hücre her insanın vücudunda bulunan, kendini yenileyebilen, ihtiyaç duyulduğunda nakil edilen ve alıcı bölgeleri tedavi edebilme özelliğine sahip hücrelerdir. Kan, kas ve sinir hücrelerinin aksine kök hücreler çoğalırlar. Özelleşmiş değillerdir. Bu sayede kendilerinden başka hücrelere de kaynak olurlar. Yani ihtiyaç duyulan hücre tipine bürünerek alıcı bölgedeki hasarlı dokuyu onarabilirler. Kemik iliğinden ve yağ dokusundan elde edilir. Teknoloji ve tıp bilimindeki ilerlemeler sayesinde uygun koşullar sağlandığı takdirde kök hücre nakli ile lenfoma, kemik iliği kanserleri gibi birçok hastalık tedavi edilmektedir.

Kök Hücre Tedavisi ve Geçmişi

Tıpta kök hücre tedavisi için ilk adım 1939 yılında kemik iliği nakli yapılarak atılmıştır. Fakat başarılı olunamamıştır. 1949 yılına gelindiğinde ise Jacobson ve ekip arkadaşları tarafından bu alanda ilk başarı elde edilmiştir. Shinya Yamanaka ve John B. Gordon ise kök hücre alanında yaptığı çalışmalarla Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü’nü paylaşmışlardır. Kök hücre ile her gün yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. Kök hücre tedavisinin faydaları hakkındaki araştırmalar devam etmektedir.

Kök Hücre Tedavisi Nasıl Uygulanır

İnsan vücudunda yer alan periferik, kıkırdak, kordon kanı, yağ dokuları, kemik iliğinin her biri birer kök hücredir. Nakil işleminde en çok kullanılan yağ dokuları, kıkırdak, kemik iliğidir. Kök hücre nakli için hastaların gereken sağlık koşullarına uygun olması gerekir. Bu sebeple genellikle aile bireyleri tercih edilir. Tedavi aşamasında öncelikle hastanın sağlık durumu ile ilgili tetkikler yapılır. Kök hücre tedavisine uygun olduğu anlaşılırsa hücre nakli için donör bölgeden alınan kök hücreler laboratuvar koşullarında ayrıştırılarak ya da çoğaltılarak nakil için uygun hale getirilir. Sonrasında alınan hücreler hastaya enjekte edilir. Naklin kendisini göstermesini beklerken hasta birkaç hafta kadar hastanede kalır.

Kimler Uygundur?

Kök hücre ile saç ekim operasyonunu cinsiyet fark etmeksizin kadın erkek herkes yaptırabilir. Tedavi için yeterli sağlık koşullarına sahip olmaları, saçlarında seyrelme ya da kellik olması yeterlidir. Hiç saçı olmayan kişilere ancak deri altındaki hücrelerinin hala canlılığını koruyor olması şartıyla ekim yapılabilir.

Saç Ekiminde Kök Hücre Tedavisi

Kök hücreler özelleşmemiş ve kendilerini yenileyebilme özelliğine sahip olduğu için bulundukları alana uyum sağlayıp hasar görmüş dokuları tedavi edebilirler. Buna saç ekimi de dahil. Saç ekimindeki ilk başarılı operasyon 2017’de İtalyan araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Kök hücre tedavisinin saç ekimi operasyonunda uygulanma stili bilinen geleneksel tedaviler olan FUE, Safir FUE ve DHI ile benzerlik gösterir. Tüm bu yöntemlerde donör bölgeden alım ve nakil yapılacak alana ekim vardır. Türkiye’de saç ekimi kliniklerinde kök hücre ile saç ekimi için öncelikle hastanın buna uygunluğu için gereken testler yapılır. Hasta tedaviye uygunsa lokal anestezi ile hastanın donör bölgesinden tıbbi bir iğne yardımıyla, liposuction yöntemi ile kök hücre bakımından zengin yağ dokusu alınır. Bu kök hücreler steril koşullarda konsantre edilir. Santrifüjden geçirilir. Ekim yapılacak bölgeye enjekte edilir. Lokal anesteziden dolayı acı minimum seviyededir. Kök hücre ile saç ekiminde iyileşme süreci 1 haftayı, istenilen sonucu almak ayı bulur.

Saç Ekiminde PRP ve Kök Hücre Aynı Şey mi?

(Platelet Rich Plasma) PRP ve kök hücrenin özü ayrı yerlerden gelir. PRP hastanın damarından alınan kanın özel ve tek kullanımlık kitler yardımıyla santrifüjden geçirilerek trombositlerin ayrıştırılmasıyla yapılan bir tedavi biçimidir. Temizlenen kan tekrar hastanın kendisine enjekte edilir ve hasar görmüş dokuyu onarması hedeflenir. PRP insanların saçlarını güçlendirir, sağlığını ve parlaklığını geri kazandırır. Dökülmüş ya da seyrelmiş bölgelerdeki saçları tekrar çıkarmaz. Kök hücre de ise hastanın donör bölgesinden alınan yağ dokuların ayrıştırılıp çoğaltılarak tekrar hastanın alıcı kısmına enjekte edilerek dökülen saçların tekrar çıkması hedeflenir. Her ikisinin de ortak özelliği insanın kendi vücudundan alınan doğal dokuların yine kendi sağlığı için kullanılmasıdır.

Ücretsiz Konsültasyon

TR Form (Eski)

Share This Story, Choose Your Platform!