Hybrid Hair Transplant

Hibrit Saç Ekimi

Hybrid saç ekim yöntemi, DHI ile FUE Sapphire yöntemlerinin birleştirilmesiyle uygulanan yenilikçi bir saç ekim yöntemidir. Hibrit yöntemi ile hastanın seyrekleşmiş saçlı bölgelerinin sıkılaştırılmasında ve doğal bir görünüm elde edilmesinde DHI saç ekim yöntemine başvurulurken, kelliğin yoğunlukta olduğu saçsız bölgeler içinse Safir FUE yöntemine başvurulmaktadır. Böylece iki yöntemin de olumlu yanları ön plana çıkarılarak işlemin sonucunda doğal, yoğun ve sık saçlar elde edilir.

DHI (Direct Hair Implantation)

saç ekimi, donör bölgeden toplanan sağlıklı saç köklerinin özel solüsyonlu kaplarda bekletildikten sonra hedef bölgeye direkt olarak ekilmesi anlamına gelir. DHI saç ekimi, Choi pen adı verilen 0,5-1,5 arasında çaplara sahip milimetrik kalemler kullanılarak gerçekleştirilir. Donör bölgesinden alınan saç greftleri Choi pen’e yerleştirilerek hastanın saçsız bölgesine ekilir. DHI saç ekim yöntemi saçlı bölgeye ekim yapmaya izin vermesi ve kanal açmaya gerek olmadan ekim yapma fırsatı sunması ile öne çıkmaktadır.

FUE Safir

saç ekim yönteminde ise öncelikle donör bölgedeki sağlıklı saç kökleri çıkartılır ve greft toplama süresi boyunca solüsyonlu kaplarda bekletilirler. Daha sonra saçsız bölgede greftlerin ekileceği yer için kanallar açılır. Daha sonrasında ise Safir uçlu kalemlerle açılan kanallara, 2li, 3lü, 4lü, 5li saç greftlerin ekimi gerçekleştirilir. FUE Safir saç ekim metodu, Safir uçlu kalemlerle yapılır. Safir uçlu kalemler, metal uçlu kalemlere göre oldukça ince ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Safir, doğala yakın yapısı sayesinde saç derisinde daha az komplikasyona sebep olur. Bu bakımdan metal uçlu kalemlerle yapılan saç ekimine göre oldukça sağlıklı ve güvenilirdir.

HİBRİT saç ekimi

yöntemi ise her iki tekniğin avantajlı yöntemlerinin birleştirilmesidir. İki yöntemi de birleştiren Hibrit saç ekimi yönteminde tek seansta daha fazla greft’in çıkartılarak nakledilmesi avantajı sağlar.

HİBRİT saç ekiminde DHI ve Safir FUE yöntemlerinin olumlu yönleri kombine edilir. DHI saç ekim yöntemiyle hastanın özellikle seyrelmiş saçlı bölgelerini sıklaştırmak için ekim yapılır. Hastanın ön saç çizgisinde ilk 3 sırasına Safir FUE yöntemiyle saç ekimi yapılırken kalan saçlara DHI yöntemiyle ekim gerçekleştirilebilir.

Safir FUE yöntemi saçlı bölgelerde saç tellerinin olmasından ötürü ekimi zorlaştırırken, bu bölgelerde DHI yöntemiyle ekim yapılması daha iyi sonuçlar verir. Safir FUE ise özellikle saçların ön kısmında ve saç açıklığının yüksek olduğu bölümlerde daha iyi sonuçlar vermektedir.

Sonuç olarak saçsız alanlara Safir FUE ile kanal açılarak saç ekimi gerçekleştirilirken, saçların olduğu ancak yoğunlaştırmanın yapılmak istendiği yerlerde DHI yöntemi daha çok tercih edilmektedir.

Her saç dökülmesi kişiye özgü olacağından ekim sırasında kullanılacak saç yöntemi de hastanın istekleri ve hastanın saç dökülme tipinin uygunluğuna göre belirlenir. Saç dökülme tipinize göre size en uygun olan saç ekim yöntemini belirlemek için Hair Center of Turkey saç ekimi için profesyonel danışmanlarımıza ulaşarak bilgi alabilirsiniz.