haircenterofturkey.com
İstanbul’da Saç Ekimi | Hair Center of Turkey | Türkiye’de Saç Ekimi2023-05-22T10:17:43+03:00

İstanbul’da Saç Ekimi

SAÇ EKİMİ NEDİR?

Saç Ekimi, kişiyi doğrudan etkileyen hormonal, çevresel ve genetik faktörlerin aktifliği ile ortaya çıkan saç kıl kümelerinin kaybında uygulanan kalıcı ve natural micro cerrahi işlemdir. Ense sağlığına ve mevcut saç köklerine zarar vermeksizin micromotor aracılığı ile alınan greftler, belirlenen bölgelere kanal ya da kalem yöntemi ile transfer edilmektedir. Transfer edilen greftlerin zaman içerisinde sağladığı adaptasyon süreci ardından ortaya çıkan görüntü doğru merkez ve doğru yöntem tercih edildiği sürece memnuniyet odaklı bir başarıdır. İstanbul’da Saç Ekimi, kişinin yeterli donör bölgesine sahip olması ile birlikte genel sağlık durumu elverişli olan her kişiye uygulanabilmektedir. 3 farklı prosedür ile gerçekleştirilen micro cerrahi operasyonda tek seansta iki farklı yöntem de uygulanabilmektedir.

TR Form

Saç Ekimi operasyonunda uygun yöntem metodu belirlenen kişilerde karar sonrası dikkat edilmesi gereken prosedürler işlem öncesi tarafına iletilmektedir. Operasyon ile başlayan süreç, pansuman ve 10 günlük yıkama olarak devam ederken 10. gün itibari ile gerçekleştirilen kabuk dökümü sonrasında iyileşme hızlanmakta, adaptasyon süreci başlamaktadır. İstanbul’da Saç Ekimi operasyonu, +18 yaşını doldurmuş kişilere uygulanması uygun olmakla birlikte, operasyon sonrası ilk 1 – 1,5 ay içerisinde yaşanan dökülmeler de sürece tabiidir. Transfer edilen greftler içerisindeki mevcut saç kıl kümeleri dökülerek yenilenmeye zemin hazırlarken, bu süreçte mutlak suretle PRPMezoterapiAGF 39 gibi vitamin ve bakım takviyeleri ile kökler desteklenmelidir.

SAÇ EKİMİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Saç Ekimi Yöntemleri, analiz sonrası elde edilen bulgular neticesinde kişiye uygun olarak tasarlanan metodlardır. Bu yöntemler kendi arasında 3 farklı prosedüre ayrılmaktadır. İstanbul’da Saç Ekimi Yöntemleri, kişinin saç açıklığı, folikül kaybı ve greft sağlığına bağlı olarak tercih edilmekle birlikte her bir sonucunda başarı oranı %100 ve kalıcıdır. Saç Ekimi Yöntemlerinde mevcut prosedürler şunlardır:

FUE NEDİR?

FUE, kişinin mevcut saç çizgisi ile donör bölgesi arasında gerçekleşen saç kaybının micro cerrahi yöntemler ile kalıcı ve doğal olarak greft transfer operasyonudur. Kanal açılarak nakledilen greftlerin, saç derisi ile gerçekleştirdiği adaptasyon ile birlikte alınan sonuç natural ve kalıcıdır. FUE, kişinin kayıp olan saç kıl kümelerinin analizi sonrasında, kas yapı ve yüz anatomisine uygun olarak çizilen saç çizgisi üzerinden başlanarak sık ve yoğun kanallar aracılığı ile ekim gerçekleştirilmesidir. İstanbul’da Saç Ekimi operasyonunda FUE tekniği genel sağlık durumu, dökülme oranı ve +18 yaşı doldurması neticesinde uygun görülen her bireye uygulanabilmektedir.

SAFİR FUE NEDİR?

Safir FUE, kişinin saç yapısı ve mevcut kaybı göz önüne alındığında elde edilen yeni saç çizgisi ile birlikte donör bölgesinden alım gerçekleştirilerek, safir uç ile açılan micro kanallara transfer edilmesi işlemidir. Safir FUE, diğer yöntemlere nazaran skar ve doku travması gibi olağan komplikasyonların önüne geçilmesini sağlayarak yoğun ve sık bir görünüm ile birlikte süregelen naturalizmi de sağlamaktadır. İstanbul’da Saç Ekimi prosedüründe kişinin odak tercih noktası olan Safir FUE, güvenli ve kontrol edilebilir bir yöntemdir. Doğal bir saç çizgisi ile gerçekleştirilen İstanbul’da Saç Ekimi operasyonunda safir uç ile açılan kanallar sayesinde de iyileşme olumlu yönde etkilenirken, adaptasyon ve uyum süreci de hızla ilerlemektedir.

DHI NEDİR?

DHI, kişinin saç kıl kümeleri arasında gerçekleşen kısmi ve kalıcı dökülmelerin, ense bölgesinden alınan greftlerle birlikte var olan saç kılları tıraş edilmeksizin transfer edilerek sıklaştırma operasyonudur. Bu yöntem ile kişinin mevcut saç köklerine zarar vermeden, kayıp edilen folikül boşluklarının doldurularak sık ve yoğun bir görünüm elde etmesi sağlanmaktadır. İstanbul Saç Ekimi operasyonunda gerçekleştirilen DHI yönteminde yalnızca donör bölge tıraş edilirken, micromotor kullanımı ile alınan greftler özel kalem tekniği kullanılarak transfer edilmektedir. Bu kalem sayesinde saç derisinde kanal açmaya gerek duyulmaksızın ekim gerçekleştirilir, İstanbul Saç Ekimi prosedüründe DHI yöntemi sayesinde bölgesel dökülmelerin oluşturduğu görünümden kurtulmak son derece kolay, mümkün ve kalıcıdır.

SAÇ EKİMİ KİM TARAFINDAN YAPILMAKTADIR?

İstanbul’da Saç Ekimi operasyonu, alanında uzmanlık edinen hemşireler tarafınca, ehli ve tecrübeli doktorlar gözetiminde standart steril şartlarda yapılmaktadır. Saç Ekimi işlemi, Sağlık Bakanlığı yönergesine uygun metodlarda, kişiye özel malzeme ve prosedürler neticesinde gerçekleşmektedir.

SAÇ EKİMİ OPERASYONU KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Saç Ekimi, operasyonu gerçekleştirmek adına yeterli donör bölgesine sahip, +18 yaşını doldurmuş, genel sağlık durumu işlem için herhangi bir engel unsuru teşkil etmeyecek kişilere İstanbul Saç Ekimi alanında tecrübeli hemşireler tarafınca uzman doktorlar gözetiminde uygulanabilmektedir. Kronik veya psikolojik rahatsızlıklara sahip olan kişilerde, online konsültasyon ile alınan cevaplar doğrultusunda klinik hekimi ve kişinin takip doktoru arasında gerçekleştirilecek onay konseyi sonrası operasyon uygunluğu hakkında karar mercii alınabilmektedir.

SAÇ EKİMİ SONRASI SAÇ BOYANABİLİR Mİ?

Saç Ekimi operasyonu ardından saç boyama metodunu gerçekleştirmek için minimum 3 ay beklenilmelidir. Bu süre zarfında transfer edilen greftlerin, mevcut saç kıl kümelerinin, saç derisi ve foliküllerin iyileşmesi ve eski halini alması ile birlikte klinik doktoruna danışılarak saç boyama gerçekleştirilebilir. İstanbul Saç Ekimi işleminde sağlıklı sonuçlar almak ve profesyonel bir görünüm için online danışmana ya da klinik doktoruna danışmadan hareket edilmemelidir. Aksi takdirde yanlış zamanlama ve yanlış uygulama ile olumsuz sonuçlar mümkün olabilmektedir.

SAÇ EKİMİNDE DONÖR BÖLGE NEDİR?

Saç Ekimi, kişinin kalıtsal ya da çevresel faktörler nedeniyle kaybının gerçekleştiği saç kıl kümelerinin dökülme durumuna uygun olarak tercih edilen metod ve teknikle donör bölgeden alınan greftlerin transferidir. Donör bölge, operasyon sırasında alım yapılması uygun görülen, hormonal dökülmelerden etkilenmeyen ense bölgesidir. İstanbul Saç Ekimi operasyonu öncesi online ya da yüzyüze konsültasyon ile gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen görseller neticesinde donör bölgenin yeterliliğine, operasyon uygunluğuna ve uygulanacak yönteme karar verilmektedir.

SAÇ EKİMİNDE ONLİNE KONSÜLTASYON NEDİR?

Saç ekimi işleminde kişinin operasyon uygunluğuna ve gerçekleştirilecek ekim metodunaa bağlı olarak öneri ve analiz yapmak amacı ile konsültasyon gereklidir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte bu hizmet online olarak gerçekleştirilmektedir. İstanbul Saç Ekimi operasyonu öncesi yapılan Online Konsültasyon kişinin işleme dair endişe, cevapsız soru ve kaygılarını ortadan kaldırmaktadır. Telefon ile görüşerek ya da sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirilecek Online Konsültasyon ile kişinin uygunluğu, önerilen İstanbul Saç Ekimi yöntemi, randevu ve operasyon öncesi dikkat etmesi gerekenler aktarılmaktadır.

SAÇ EKİMİ SONRASI OLAĞAN KOMPLİKASYON VE DURUMLAR NEDİR?

Saç Ekimi operasyonu bir micro cerrahi yöntemidir. Her cerrahi operasyonda komplikasyon olabileceği gibi, İstanbul Saç Ekimi işleminde de komplike durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu komplikasyonlar geçici olmakla birlikte karşılaşılabilecek olağan durumlar klinik doktoru tarafunca gözetim edilmektedir. Saç Ekimi işlemi sonrasında ortaya çıkabilecek olağan komplikasyon ve durumlar arasında;

 • Kızarıklık
 • Şişlik
 • Ağrı
 • Ödem
 • Kanama
 • Kaşıntı

gibi zamanla kendiliğinden geçerek ortadan kalkan tepkimeler mevcuttur. İstanbul Saç Ekimi operasyonu sırasında ya da sonrasında sterilite, potansiyel komplikasyonları ortadan kaldırmaktadır.

SAÇ EKİMİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Saç Ekimi operasyonu sonrası, başarılı bir sonuç ve memnuniyet odaklı bir görünüm elde etmek amacı ile dikkat edilmesi gereken bazı metodlar mevcuttur. Bu metodlar, direkt olarak saç kıl kümelerinin ve greftlerin iyileşme, onarım, sonuç aşamalarını birebir etkilemektedir. İstanbul Saç Ekimi operasyonu sonrasında klinik doktoru ya da online danışmanın ilettiği prosedür ve durumlara dikkat edildiği sürece süreç komplikasyonsuz olmakla birlikte alınan sonuç başarılı ve kalıcıdır. Saç Ekimi operasyonu sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Kan sulandırıcı, multivitamin ve kronik ilaçlara başlamadan önce klinik doktoruna danışılmalıdır.
 • Baş yukarda, dik pozisyonda, greftlere bası olmaksızın istiharat edilmelidir.
 • Tıraş sırasında makas tercih edilmeli, minimum 6 ay tıraş makinesi kullanılmamaldır.
 • Follikülit enfeksiyonu açısından operasyon bölgesine dokunulmamalıdır.
 • Minimum 1 ay denize ve havuza girilmemeli, egzersiz ve spor gibi aktivitelerden kaçınılmalıdır.
 • Minimum 3 ay güneş ışığı, solarium, hamam ve saunadan uzak durulmalıdır.
 • İstanbul Saç Ekimi sonrası ilk 15 gün cinsel ilişkiye girilmemelidir.
 • Minimum 1 hafta sigara, alkol ve nargile kullanılmamalıdır.

SAÇ EKİMİ AĞRILI BİR OPERASYON MUDUR?

Saç Ekimi operasyonu sırasında FUE, SAFİR FUE ya da DHI yöntemi farketmeksizin İğnesiz Anestezi ile desteklenen Lokal Anestezi uygulaması yapılmaktadır. Yüksek basınç ve enjekte edilen anestezik ajanlar ile uyuşturulan saç derisi neticesinde işlem sırasında ve sonrasında herhangi bir ağrı eşik durumu hissedilmemektedir. İstanbul Saç Ekimi operasyonları doğru klinik, kişiye uygun yöntem ve Sağlık Bakanlığı yönergesine göre gerçekleştirilen prosedürler ile uygulandığında acı, ağrı ve kaygı olmaksızın kişi başarılı ve konforlu bir süreç geçirecektir.

SAÇ EKİMİ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Saç Ekimi öncesi dikkat edilmesi gereken metodlar, operasyon sonrası sonuç ile bağlantılıdır. Bu prosedürler saç kıl foliküllerinin transferi ile birlikte iyileşme ve onarım sürecinde olumlu yönde ilerlemeye zemin hazırlamaktadır. İstanbul Saç Ekimi operasyonlarında tercih ettiğiniz klinik tarafınca sizlere iletilen öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken maddeler, kişinin gündelik hayatını etkilemeksizin yalnızca işlem sırasında başarı sağlamak amacıyla gerekmektedir. Kişi, kullanmakta olduğu kronik ilaçları ve devam eden tedavileri mutlak suretle operasyon öncesi klinik hekimine bildirmelidir. İstanbul Saç Ekimi operasyonu öncesi bilinmesi gereken durumlar şunlardır:

 • Minimum 1 hafta önce sigara, alkol, nargile, yeşilçay vb. bitki çaylarının kullanımı bırakılmalıdır.
 • Minimum 1 gün önce kahve, enerji içeceği ve kafein içeren ürünlerin tüketimi durdurulmalıdır.
 • Operasyona gelirken gömlek ya da fermuarlı hırka gibi giyimi kolay kıyafetler giyilmelidir.
 • Kahvaltı yapılarak gelinmeli, sedasyon anestezi uygulanacak ise klinik doktoru önerisinde aç kalınmalı ve gerekli prosedürler yerine getirilmelidir.
 • Duş alınmalı, jöle, sabitleyici sprey vb. şekillendiriciler kullanılmamalıdır.
 • Tıraş, operasyon öncesi klinikte gerçekleştirilmektedir.

SAÇ EKİMİ SONRASI BAKIM İÇİN GEREKLİ VİTAMİNLER NELERDİR?

Saç Ekimi sonrası bakım sürecinde gerek transfer edilen greftleri, gerekse kişinin mevcut saç foliküllerini güçlendirerek saç kaybının minimum seviyede tutulması amacı ile takviye edilmesi gereken vitaminler bulunmaktadır. İstanbul Saç Ekimi operasyonundan 1 ay geçmesi suretiyle başlanabilecek PRP ve Mezoterapi tedavileri dışında, işlemin hemen ardından kullanılabilecek oral takviyeler mevcuttur. Saç Ekimi sonrası bakım için gerekli vitaminler ve yararları şu şekilde sıralanabilir:

 • Niacin – Canlılık İçin Gerekli
 • C Vitamini – Uzama İçin Gerekli
 • Demir – Güç İçin Gerekli
 • B12 – Üretim İçin Gerekli
 • B71 – Onarım İçin Gerekli
 • Folik Asit – Hacim İçin Gerekli
 • Omega3 – Parlaklık İçin Gerekli
 • A Vitamini – Gelişim İçin Gerekli
 • E Vitamini – Antioksidan İçin Gerekli

İstanbul Saç Ekimi operasyonu sonrası oral ya da direkt uygulama yolu ile alınan vitamin takviyeleri sayesinde ekstra sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak mümkündür. Klinik doktorunun takibi altında, öneri ve analiz sonuçları göz önüne alınarak kişiye uygun takviye yönteminin tavsiye edilmesi ve uygulanması mümkündür.

SAÇ EKİMİNDE ANESTEZİ UYGULANIR MI?

Saç Ekimi operasyonu esnasında uygulanan anestezi, kişinin alım ve transfer sürecinde acı, ağrı ve kaygı hissetmemesini sağlamak amacı ile uygulanan indüksiyon ajanlarının uygun doz ve yöntemle organize edilerek bölgenin uyuşturulması prosedürüdür. Bu uygulama, uzman hemşireler tarafınca klinik doktoru gözetiminde yapılmakta olup, kişiden kişiye değişmekle birlikte 24 – 48 saat içerisinde vücuttan atılarak etkisini kaybetmektedir. İstanbul Saç Ekimi sırasında uygulanan anestezik ajanlar risksiz olup, direkt olarak operasyon bölgesine enjekte edilmektedir. Lokal Anestezi öncesi uygulanan İğnesiz Anestezi yöntemi ile ağrı hissiyatı minimum seviyede tutularak, operasyonda konfor sağlanmaktadır. İstanbul Saç Ekimi operasyonu sırasında, kaygı ve anksiyetik durumların önüne geçmek amacıyla, kişi arzusu üzerine Sedasyon yöntemi de kullanılmaktadır. Saç Ekimi operasyonu sırasında uygulanan anestezik indüksiyon yöntemleri şunlardır:

İğnesiz Anestezi: Yüksek basınç reaksiyonu ile deri alt katmanlarının uyuşturularak lokal anestezi işlemine hazırlanması, iletilen anestezik ajan vahıstasıyla ağrı ve acının minimum seviyeye indirgenerek ortadan kaldırılmasına zemin hazırlayan yöntemdir.

Lokal Anestezi: Sinir reflekslerinin iletisi ile ortaya çıkan kaygı ve ağrının, kişiye ve operasyon bölgesine uygun doz miktarı ile micro iğneler aracılığında lokalize edilerek uyuşturulması işlemidir.

Sedasyon: İntravenöz infüzyon uygulaması ile sakinleştirici ve ağrı kesici maddeler içeren flakonların damar yolundan uygulanarak refleks hareketlerini kontrol altına alması ile birlikte kişinin kaygı ve acı tepkimelerini ortadan kaldıran anestezik uygulamadır. Bu uygulama öncesinde kişinin tıbbi anemnez bilgisi önem arz etmekte olup, anestezi doktoru tarafından yapılmaktadır.

İstanbul Saç Ekimi operasyonu sırasında uygulanan anestezik indüksiyon ajanları, kişi üzerinde farklılık göstererek tepkime ve komplikasyonlara neden olabilmektedir. Saç Ekimi operasyonu sırasında uygulanan anestezik yöntem ile gelişebilen komplike durumlar şunlardır:
⦁ Kalp ritim ve fonksiyon bozuklukları
⦁ Geçici bilinç kaybı
⦁ Baş ağrısı ya da dönmesi
⦁ Hipotansiyon
⦁ Kusma
⦁ Konuşma güçlüğü ve uyuşukluk
Bu durum ve reaksiyonlar geçici olmakla birlikte müdahale edilebilir, risksiz bir tepkimedir. İstanbul Saç Ekimi operasyonu kararı öncesi gerçekleştirilen Online Konsültasyonda kişinin doğru tıbbi geçmiş ve bilgi aktarımında bulunması uygulanacak anestezik yöntem ve sürecini de etkilemektedir.

SAÇ EKİMİ OPERASYONU KADINLARA UYGULANABİLİR Mİ?

Saç Ekimi operasyonu, dökülmenin dağılım ve yoğunluğuna bağlı kalınarak uygun teknik metodları ile cinsiyet farketmeksizin her bireye uygulanabilmektedir. İstanbul Saç Ekimi operasyon yöntemlerinde tıraş edilmeksizin mevcut boşlukların doldurulmasını mümkün kılan DHI yöntemi, kadınlarda en çok tercih edilen tekniklerden biridir. Online Konsültasyon sonrası elde edilen analiz bulguları ile kişiye uygun yöntem saptanırken, saç kaybının oranı ve boyutu göz önüne alınarak FUE ve SAFİR FUE teknikleri de uygulanabilmektedir.

İğnesiz Anestezi ve Lokal Anestezi ile gerçekleştirilen İstanbul Saç Ekimi operasyonlarında ağrı ve kaygı durumu ortadan kaldırılarak konfor içerisinde başarılı sonuçlar elde edilecektir. Tıraş edilen donör bölge, mevcut saç ile kamufle edildiğinden ötürü kadınların sosyal yaşam kalitesini etkileyecek bir görünüm söz konusu değildir. Doğru klinik ve uygun teknik ile mükemmelliyetçi sonuçlar elde edilmektedir.

SAÇ EKİMİ SONRASI SÜREÇ NASILDIR?

Saç Ekimi operasyonu ile birlikte başlayan başarı hikayesi, gerçekleştirilen 10 günlük yıkama metodu ardından hızla iyileşim göstermeye devam etmektedir. İstanbul Saç Ekimi işlemi ardından 1 ila 3 ay içerisinde yaşanan şok dökülme etkisiyle, transfer edilen greftler içerisindeki olağan saç kıl foliküllerinin dökülmesi beklenmektedir.

Dökülen saç folikülleri 4 ila 6 ay içerisinde kendini revize ederek yenilerken, sağlıklı ve kalıcı kıl kümelerine zemin hazırlamaktadır. İstanbul Saç Ekimi süreci içerisinde saç derisinde kaşıntı, kızarıklık, sivilce ve siğil gibi geçici komplike durumlar olasıdır. Greftlerin saç derisi ile adaptasyon süreci ardından bu durumlar ortadan kalkar, sağlığına zarar verilmeksizin alım gerçekleştirilen ense eski halini alır, 6. ay sonrası itibariyle 1 yıl içerisinde kişi operasyon öncesi hayal ettiği görünüme kavuşmaktadır.

Tüm bu süreçlerde dikkat edilmesi gereken en önemli madde, kişinin operasyon gerçekleştirdiği merkez tarafından kendisine iletilen ve gösterilen brifing metodlarına harfiyen uyması gerekliliğidir. Saç Ekimi, bir micro cerrahi operasyondur, diğer tüm cerrahi operasyonlarında beraberinde getirdiği tedbir prosedürleri gibi saç ekimi öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken şartlar kişinin alacağı sonuç ile eşleştirilmektedir.

Saç Ekimi operasyonu öncesi ve sonrası bilinmesi gereken prosedürler dikkate alındığında, sonuca dair başarı ve memnuniyet kaçınılmazdır. İşlem sonrası 1. ay itibari ile saç kıl kümelerinin sağlıklı gelişimi için gereken vitaminler oral ya da direkt uygulama yöntemi ile takviye edilmelidir. İstanbul Saç Ekimi operasyonu ardından 1. ayda başlamak sureti ile totalde 6 ayda 1 yapılması önerilen takviyeler arasında B12, A, B71, C, E, Omega 3, Niacin, Demir ve Folik Asit gibi vitaminler bulunmaktadır. Bu vitaminler oral yol ile alınabildiği gibi klinik tarafınca gerçekleştirilen PRP ve Mezoterapi tedavisi ile de mümkündür.

İstanbul Saç Ekimi sonrası gerçekleştirilecek PRP ve Mezoterapi yöntemleri ile birlikte kişinin mevcut saç kaybı minimum seviyeye indirgenirken, var olan ya da greft transferi ile birlikte yeniden oluşum sağlayan saç kıl foliküllerinin de sağlıklı ve natural olması beklenmektedir.

PRP: Kişiden alınan venöz kan dokusunun, platelet hücre dokuları ile zengin plazmalardan santifüj yöntemiyle ayrıştırılarak saç derisine enjekte edilmesidir. Pıhtı oluşumunu gerçekleştirerek yara iyileşmesini sağlarken, uygulama bölgesinde yaşanan hormonal ya da çevresel faktörlerin yarattığı tahribatın onarılmasına zemin hazırlamaktadır. İstanbul Saç Ekimi operasyonu sonrası uygulanan PRP, saç kıl kümelerini güçlendirerek dökülme oranını minimuma indirgemektedir. Uzmanlar tarafınca önerilen metod 6 seanstır

Mezoterapi: Tıpta migren ve varis tedavilerinde tercih edilen Mezoterapi, yenileme ve gençleştirme üzerinde gösterdiği etkisel faktörler göz önüne alındığında günümüzde estetik alanda da tercih edilen bir uygulama yöntemi olarak kullanılmaktadır. İstanbul Saç Ekimi operasyonu sonrasında, vitamin, aminoasit, nükleodit, peptid, antioksidan ajanlarından zengin kokteyl flakonlarının saç derisine uygulanarak büyüme hücrelerinin harekete geçmesi ve saç kıl foliküllerinin güçlenmesi sağlanmaktadır. Alanında ehli klinik doktorları tarafınca İstanbul Saç Ekimi operasyonundan 1 ay sonra başlanarak 6 seans tedavi önerilmektedir.

SAÇ EKİM OPERASYONU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Saç Ekim operasyon süreci kişiden alınan kan tüplerinin laboratuvar analiz süreci ile başlamaktadır. Bu aşamada yapılan testler arasında,
⦁ HIV+
⦁ Hepatit C+
⦁ Hepatit B+
bulunmaktadır. Test sonuçlarının çıkması ile birlikte kişi tıraş, fotoğraf çekimi ve saç çizimi için stüdyoya alınır.

Yüz anatomisine bağlı kalınarak en uygun, natural ve isteğe göre düz – oval – şakak çizim gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen bu çizimlerde zikzak yöntemi kullanılarak saç çizgisine doğallık verilmektedir. İstanbul Saç Ekimi öncesi süreçlerin bitmesiyle, operasyona geçilir. İlk olarak İğnesiz Anestezi cihazının sağladığı deri altına gerçekleştirilen yüksek basınç ile saç derisi uyuşturulurken, lokal anesteziyle devam eden prosedürde iğne acı ve kaygısı minimum seviyeye indirgenmektedir. Lokal anestezi uygulamasının alım ve transfer bölgesini uyuşturmasıyla birlikte operasyona başlanmaktadır.

İstanbul Saç Ekimi işleminde donör bölgeden çelik uçlu punchlar ile alınan greftler, özel solüsyon içerisinde transfer için bekletilmektedir. FUE, SAFİR FUE, DHI yöntemleri farketmeksizin 3 yönteminde alım süreci birbiriyle aynı olmakla donör bölgesi de ortaktır. FUE operasyonunda transfer için gerekli kanallar çelik bıçaklar yardımı ile açılırken, SAFİR FUE tekniğinde kanal açımı sırasında alüminyum alaşımlı safir bıçaklar kullanılmaktadır.

 

DHI yönteminde diğer iki prosedürden de bağımsız olarak kanal açmaksızın özel geliştirilen Choi Pen adlı medikal kalem yardımıyla ekim gerçekleştirilmektedir. İstanbul Saç Ekimi operasyonu greft sayı yoğunluğuna ve saç kaybının dağılıma bağlı olarak değişmekle birlikte 6 ila 8 saat arasında sürmektedir. Saç Ekimi operasyonu, dikkat ve özenle gerçekleştirilmesi gereken micro cerrahi operasyon niteliği taşımakta olup, alanında uzman hemşireler tarafınca ehli klinik doktorları gözetiminde uygulanmalıdır. Operasyonun sonlanması ile birlikte kişi, pansuman ve yıkama sürecine başlamaktadır. İstanbul Saç Ekimi operasyona karar veren kişi, şehir ya da yurtdışı farketmeksizin 4 gün konaklama sağlaması yeterlidir. Operasyon ile birlikte başlayan süreçte kademeler şu şekildedir:

1. GÜN: Laboratuvar Testleri, Fotoğraf Çekimi, Saç Çizimi ve Operasyon

2. GÜN: Pansuman ve Donör Bakımı

3. GÜN: İlk Yıkama ve Yıkama Talimat Gösterimi

Kişi, yaşamakta olduğu ülke ya da şehire geri döndüğünde ilk yıkama da dahil olmak kaydı ile 10 gün boyunca aktarılan metod ile yıkama gerçekleştirmelidir. 10. gün itibari ile tarafına gönderilen örnek video ile kabuk dökümü gerçekleştirirken dikkatli ve sabırlı olmaya özen göstermelidir. İstanbul Saç Ekimi sonrası prosedüre göre uygulanan kabuk dökümü işlemi ile birlikte iyileşme hızla devam ederken, 1 ila 3 ay içerisinde şok dökülme gerçekleşmektedir.

4. ay itibariyle kendini göstermeye başlayan greft folikülleri, 1 sene içerisinde kusursuz ve başarılı bir görünüme ulaşmaktadır.

SAÇ EKİMİNDE CHOI KALEM NEDİR?

Choi Kalem, DHI yönteminin en önemli teknik materyalidir. Saç Ekimi yöntemleri arasında yer alan DHI, kısmi kayıp yaşayan saç kıl köklerini sıklaştırma işlemini gerçekleştirirken Choi Kalem’den yardım almaktadır. İstanbul Saç Ekimi operasyonları arasında yer alan DHI metodunda, kişinin tüm saç kıl foliküllerine dokunulmaksızın yalnızca donör bölgesi tıraş edilerek gerçekleştirilen işlemde micro motor aracılığı ile alınarak izotonik ya da hiposol sıvı ajanları içerisinde sterilizasyon edilen greftler mevcut saç köklerine zarar vermeksizin saptanan boşluklar arasına Choi Kalem ile ekilmektedir.

Choi Kalem, her kişi için tek kullanımlık olmakla beraber işlemde ortalama 4 ila 10 adet kullanılırken, choi ucu 20 sayısını bulmaktadır. İstanbul Saç Ekimi Operasyonu sırasında kullanılan Choi Kaleminin uçları, kişinin saç analizi sonucunda elde edilen greft kalınlığı, derinliği ve yapısı göz önüne alınarak farklı boyutlarda kullanılabilmektedir. Choi Kalem ile yapılan DHI tekniğinde mevcut saç kıl köklerinin yönü ve ağırlık merkezine dikkat edilerek 45 derece açı niteliğinde ekim gerçekleştirilmelidir.

SAÇ EKİM OPERASYONU FİYATI NEDİR?

Saç Ekimi, kişinin dış görünümüne direkt olarak etki eden nitelikli estetik micro cerrahi operasyondur. Genetik ve çevresel durumlar neticesinde ortaya çıkan saç kayıplarında Saç Ekimi alanında tecrübeli klinik doktorları gözetiminde, ehli ve başarı odaklı hemşireler aracılığı ile gerçekleştirildiğinde fiziksel olduğu kadar ruhsal olarakta mucizevi bir sonuç niteliği taşımaktadır.

İstanbul Saç Ekimi operasyonuna karar vermeden önce Online Konsültasyon ve Danışmanlık ile kişiye uygun uygulama yöntemi saptanırken, sonuç takibi ve süreç analizi de yapılabilmektedir. Saç Ekimi, operasyon için yeterli donör bölgesine sahip, +18 yaşını doldurmuş, genel sağlık durumunun işlem ve teknik prosedürlere elverişli olduğu her bireye uygulanabilmektedir. İğnesiz ve lokal Anestezi yardımı ile ağrı – sızı olmaksızın gerçekleştirilen operasyonlarda kişi isteği üzerine sedasyon uygulaması yapılması da mümkündür.

İstanbul Saç Ekimi operasyonunda en önemli metodlardan biri de sterilite ortam ve kullanılan malzeme kalitesidir. Operasyon sırasında steriliteye gösterilen önem, operasyon sonrası komplikasyon durumlarını ve beraberinde getirdiği başarıyı da etkilemektedir. Bu nedenle merkez seçiminde önerilen yöntem, ortamın hijyeni ve doktor – danışman – hasta iletişimi önemlidir. Kalıcı olması ile bilinen bu metod, kişiyi ömür boyu olmak istediği görünüm niteliklerinde tutacağından ötürü mutlak suretle saç çizgisi kendi istek ve arzusuna göre belirlenerek hareket edilmelidir.

,Saç Ekimi dış görünüşün en önemli parçası olmakla beraber, aynı zamanda saç dökülmesi ile birlikte kayıp edilen özgüven eksikliğinin geri getirilmesinde de önemli rol üstlenmektedir. İstanbul Saç Ekimi operasyonuna karar vermeden önce kişi istek ve nitelikleri gözden geçirilmeli, merkezin geçmiş referans ve sonuçları göz önüne alınarak merak edilen soru ve konular online ya da yüzyüze konsültasyon ile cevaplanmalıdır.

Kişi, fiyata takılmaksızın karar niteliklerini önem durumuna göre sıralar ise mükemmel sonuç muhtemel ve kaçınılmazdır. Aksi hali düşünülerek fiyat odaklı yaklaşım sağlanır ve diğer metodlara dikkat edilmez ise karşılaşılan durumlar kalıcı ve onarımsızdır. İstanbul Saç Ekimi fiyat politikası uygulama metodu, teknik kombinasyonu, seans ve sürece bağlı olarak değişmekle birlikte Türkiye’de 3.000$ ila 4.500$ arasında seyir ederken Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa gibi kıtalarda 4500$ ila 7500$ arasında değişmektedir.

SAÇ EKİMİNDE FUE, SAFİR FUE VE DHI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Saç Ekim operasyonunda 3 farklı yöntem metodu mevcuttur. Bu yöntemler FUE, SAFİR FUE ve DHI olmakla birlikte her yöntemin kendine ait hususi farklılıkları bulunmaktadır. İstanbul Saç Ekimi operasyonunda kişinin hangi tekniğe uygun olduğu yapılan Online Konsültasyon ve analiz süreci ile göz önüne alınarak karar verilmektedir. Saç Ekiminde FUE, SAFİR FUE VE DHI arasındaki farklı prosedür maddeleri şunlardır:

 • DHI yönteminde 3500 – 4000 greft alımı sağlanabilirken, bu sayı FUE operasyonunda sınır tanımamaktadır.
 • DHI yönteminde var olan saç kıl kümeleri arasında yaşanan saç kayıplarından ötürü boşluklar doldururken, FUE tekniği daha geniş bir alana hitap ederek mevcut saç kökü bulunmayan alanlarda tercih edilmektedir.
 • DHI yönteminde yalnızca donör bölge tıraş edilirken, FUE tekniğinde tüm saç kesilmektedir.
 • DHI yönteminde iyileşme FUE tekniğine göre daha hızlı ve kolaydır.
 • DHI yönteminde kullanılan malzemelerin özelliği neticesinde FUE tekniğine göre daha maliyetlidir.
 • DHI yönteminde alınan greftler choi adında bir medikal kalemle ekilirken, FUE tekniğinde bladeler ile açılan kanallara punch iğneleri kullanılarak greft transferi gerçekleştirilir.
 • DHI yönteminde operasyon süresi greft saysına bağlı olarak kesinleştirilemezken, FUE tekniğinde bu süre ortalama 6 ila 8 saat olmaktadır.
 • FUE tekniğinde bladeler ile açılan kanallar, SAFİR FUE tekniğinde alüminyum alaşımlı safir uçlarla açılmaktadır.

İstanbul Saç Ekimi operasyonunda teknik farketmeksizin micro motor aracılığı ile sağlanan alım metodu aynıdır. Alınan kökler hiposol ve izotonik sıvıları içerisinde bekletilir, oda sıcaklığında 2 saat içerisinde ex olan saç kökleri özel sıvı ajanları içerisinde 6 ila 7 saat arasında etkinliğini sürdürmektedir.

Saç Ekimi operasyon sürecinde kişi ve materyal sterilitesinin önem taşıdığı kadar, greftlerin bekletildiği alanın ve ajanında sıvı, ısı, bekletilme süresi önemlidir. Kişi operasyona karar vermeden önce gerçekleştireceği Online Konsültasyon ve Danışmanlıkta mutlak suretle operasyon süreci hakkında bilgi edinmelidir.

Doğru merkez ve teknik ile kaygı kalmaksızın operasyon prosedürleri de olağan ve memnuniyet odaklı geçmektedir. İlk tercih daimi olarak klinik güvenirliği ve hasta before – after referansları olmalıdır. Tüm metod ve süreçleri düşünmeksizin yalnızca fiyat odaklı yaklaşım olabildiğince kötü sonuçlara yol açarken, göz ardı edilen durumlar kişinin genel sağlığına da direkt olarak etki edebilecek enfekte bulguları ortaya çıkarabilmektedir.

İstanbul Saç Ekimi operasyonunda uygun teknik ve doğru klinik diğer tüm maddelerin önünde gelmelidir. Yöntem farklılıkları farketmeksizin kişiye uygun teknik ve metod ile yaklaşımlarda ortaya çıkan durum memnuniyet odaklı ve başarılı sonuçların doğduğu kaçınılmaz bir bütündür.

SAÇ EKİMİ OPERASYONUNDA KLİNİK SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Saç Ekimi operasyonuna karar verirken en önemli metod, kişinin aklındaki sorulara cevap aldığı bir merkez ile çalışmasıdır. Uygun yöntemden teorik sürece, anestezi uygulamasından saç çizimine birçok madde halinde sıralanabilecek bu önceliklerde kişi isteği ön planda tutulmalı ve mutlak suretle günü gününe operasyon takip süreci yapılmalıdır.

İstanbul Saç Ekimi operasyonu öncesinde olduğu gibi, sonrasında da dikkat edilmesi gereken önemli hususlar mevcuttur. Öncesinde ve sonrasında dikkat edilerek özen gösterilen metodlar direkt olarak sonuçla bağdaşarak iyi ya da kötü sonuçlar doğurur. Bu nedenden ötürü mutlak suretle operasyon kararı sonrasında Online Danışmanlığın göndermiş olduğu listeye dikkat edilmeli, akla takılan soru ve durumlar karşı tarafa aktarılarak hareket edilmelidir.

İstanbul Saç Ekimi operasyonunda önemli bir diğer metod ise kliniğin sterilizasyonu ve kullandığı özellikli malzemelerdir. İşlem sırasında kullanılan her bir malzeme kişiye özel, tek kullanımlık olup özel koşullar ve ajanlar ile saklanarak sterilite edilmelidir. Enfeksiyonu önlemek ve olası komplikasyonların önüne geçmek amacı ile hijyene önem verilmeli, kişi sağlığı operasyon sırasında daima öncelik tutulmalıdır. Sağlık Bakanlığı yönergesine uygun olarak dizayn edilen ve prosedür gidişatı olarak süregelen kliniklerde alınan başarı, kişi kadar kliniği de memnun etmektedir. Bu nedenle karar alınırken dikkat, sterilite, cevaplanmış sorular ve bilhassa geçmiş dönemlere ait hasta referansları büyük önem taşımaktadır.

İstanbul Saç Ekimi operasyonu +18 yaşını geçmiş bireylerde, donör bölgesi ve genel sağlık durumu elverişli olması halinde yöntem farketmeksizin dökülmenin oranı ve teknik metod uygunluğu analiz edilerek gerçekleştirilebilmektedir. Saç Ekimi operasyonunda günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte sağlanan Online Konsültasyon sonrası hasta referansları, klinik kurumsallığı, merkez sterilizasyonu, operasyon yöntemleri, profesyonel kadro, uslüp ve kişiye yaklaşım konusunda alanında tecrübeli klinikler tercih edilmeli, kişi kendi fikrini ve kavuşmak istediği görünümü aktarmalı, operasyon süreci kişiye göre dizayn edilmelidir. Kişi, kendi fikir ve sorularına önem niteliği taşıyarak yaklaşım sağlayan kliniklerde, rahatlık ve konfor içerisinde operasyon gerçekleştirebilmektedir.

S.S.S.

Saç ekimi riskli bir işlem midir?2023-02-09T16:38:50+03:00

Saç ekimi alanında uzman kişilerce ve uygun klinik ortamında yapıldığı taktirde minimum risk içermektedir.

Saç ekimi işlemine engel durumlar var mı?2023-02-09T16:39:12+03:00

Bazı sağlık sorunları saç ekimi işlemine engel olabilir. Sağlık geçmişi ve kullanılan ilaçlar doktora eksiksiz olarak aktarılmalıdır. Bu tür durumlarda farklı tedaviler düşünülebilmektedir.

Saç ekimi yaptırdığım belli olur mu?2023-02-09T16:39:30+03:00

Saç ekiminiz prosedürlere uygun ve alanında tecrübeli saç ekimi uzmanları tarafından gerçekleştirilirse sonucunuz son derece doğal olacaktır.

Saç ekimi sonrasında nasıl uyumalıyım?2023-02-09T16:39:46+03:00

Saç ekimi sonrasında ilk bir hafta ekim alanını üzerine yatılmamalıdır.

Dünya’nın Lider Kliniği,
İstanbul Hair Center Of Turkey Saç Ekim Merkezi!
Profesyonel kadro, VIP hizmet, %100 başarı, sonsuz hizmet..
Dünyanın dört bir kıtasından, İstanbul’un merkezine,
Vaad ettiğimiz başarıyı adımızla garantiliyoruz.
Kişiye uygun yöntem ve teknik kombinasyonlar ile sana yeni bir sen sunuyoruz!
Yenilikçi bakış açısı ve son model teknoloji ile istediğin görünüme kavuşmak senin elinde!
Online Konsültasyon, Ücretsiz Danışmanlık ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin!

TR Form
Go to Top